யாழ், Kongu Engineering College, Symposium, Erode, Tamil Nadu, 24th January 2018

  • Category: Symposium
  • Start Date: 24th January 2018
  • End Date: 24th January 2018
Visit Event Website
யாழ்

Description

கல்லூரிகளுக்கு இடையிலான தமிழ்த் திருவிழா

Events

கருத்தோவியம்(Drawing)
கூவி விற்கலாம் வாங்க(Marketing)
வார்த்தை விளையாட்டு(Connections)
சிந்தனைச் சிற்பி (கவிதை)
உரக்கச் சொல்(பேச்சு)
செந்தமிழ்ச் செல்வன்/செல்வி
கூத்துக் கட்டுவோம்(நாடகம்)
நான் பேச நினைப்பதெல்லாம் (Dumbcharades)
ரௌத்திரம் பழகு(Debate)

Event Caption

தமிழினை மீட்டுவோம்

Event Theme

தமிழால் உறவாவோம்! தமிழ் வாழ உரமாவோம்!

How to reach Kongu Engineering College, Erode

Thoppupalayam,
Perundurai

Useful Links

subscribe to get Event updates - 70000+ subscribers

About Us

Knowafest.com is a tie-up and a consortium of all the college campus festivals in India.

Our aim is to connect students from campuses all over India by making them aware of Technical, Cultural, Management Fests, Workshops, Conferences, Seminars organized by each and every college in India.

Our Contacts

Hyderabad, India
San Francisco, USA

(+91) 9293734449